Skip to content
Shipping to US resume normal
Shipping to US resume normal

도쿄 마루이 G17 / 26 / KJ 웍스 G23 / G27용 가드저 경량 노즐 하우징

SKU G-GLK-101A
by Guarder
Sold out
Original price HK$130.00 - Original price HK$130.00
Original price
HK$130.00
HK$130.00 - HK$130.00
Current price HK$130.00
도쿄 마루이 G17 / 26 / KJ Works G23 / G27의 가드 저중량 노즐 하우징은 매우 가볍지만 고압 가스의 압력과 타격을 견딜 수있을만큼 강합니다.