G&G ARP9 AEG公司

EGC-ARP-9MM-BNB-NCM

原價 HK$2,100.00 慳 0%
/

最後 15 件!
特徵:

 • CQB M4樣式步槍AEG。
 • 非常緊湊,輕巧。
 • 基於G&G CM16系列。
 • 9毫米型卡賓槍。
 • 全自動/半自動選擇火災,300 RD高容量雜誌。
 • 內聯MOSFET。

  規格:

  長度 - 500mm.
  重量 - 2350g.
  內桶長 - 128mm.
  雜誌能力 - 300輪
  能量源 - 電池供電
  變速箱 - ver 2全金屬
  螺紋方向 - 14mm ccw.
  發動機 - 18000RPM G&G電機
  顛倒 - 沒有任何
  射擊模式 - 半,全自動
  跳躍 - 通過打開違規來調整。
  雜誌兼容性 - 用自己的G&G雜誌船。
  FPS. - 370
 • G&G ARP9 AEG - 爆炸氣軟
  G&G ARP9 AEG - Bang Bang Airsoft
  G&G ARP9 AEG - 爆炸氣軟
  G&G ARP9 AEG - Bang Bang Airsoft
  G&G ARP9 AEG - Bang Bang Airsoft
  G&G ARP9 AEG - Bang Bang Airsoft